Łączna liczba wyświetleń

poniedziałek, 27 września 2010

Z cyklu „Wspomnień czar” – Co robił Q Ruch Sąsiedzki wiosną?

Przyszła jesień, a z nią melancholia i czas wspomnień, dlatego też postanowiliśmy przypomnieć sobie co działo się u nas, kiedy na drzewach liście a w sercach radość!

Tydzień przed naszym wielkim świętem – Dniem Sąsiada, na Grochowie postanowiliśmy zmierzyć się z tematem RAD OSIEDLOWYCH, które stanowią bardzo ważną część sąsiedzkiego życia.
Jak wielu Warszawiaków w ogóle wie cóż to za twór, czym się zajmuje i kto ma prawo w takiej radzie działać?
Te i inne pytanie postawiliśmy naszym dwóm młodym ekspertom, absolwentom Akademii inicjatyw Sąsiedzkich 2009 - Maciejowi Pawłowskiemu oraz Karolowi Kowalczykowi.
Dzięki ich inicjatywom na miejscu opuszczonego i zaniedbanego skweru powstał Skwerek „Berek” oraz boisko do piłki nożnej. Te i inne pomysły, jak można wykorzystać swoją działalność w radach na rzecz integrowania mieszkańców mocno zainspirowały nawet najbardziej sceptycznych uczestników naszego spotkania.
Jako, że na seminarium przybyło wielu przedstawicieli warszawskich dzielnic, mieliśmy okazję posłuchać nieco o ich przeróżnych doświadczeniach i wątpliwościch, a także porozmawiać o możliwościach, inicjatywach i nowych pomysłach, które można zrealizować właśnie przy pomocy takiej rady.

W związku z tym jesiennie pozdrawiamy wszystkich działaczy rad :)

Co słychać u Sąsiadów?!

W zeszłą środę odbyło się kolejne, powakacyjne szkolenie Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich*. To czwarte spotkanie dotyczyło badania potencjału i potrzeb środowiska. Jest to niezmiernie ważny etap, który czasem pomija się lub badanie to jest przeprowadzone w sposób tendencyjny i narzucający lokalności konkretne rozwiązania. Ale jak to zrobić? Uczestnicy nie zgłębiali tajników badań socjologicznych, tylko poznawali narzędzia, jak poparz obserwacje, zdobywanie informacji w różnych instytucjach, rozmowy z sąsiadami- być w stanie nakreślić profil swojego sąsiedztwa. Jak i skąd zdobywać informacje- jak pytać, żeby nikt nie był w stosunku do nas podejrzliwy, jak zebrać grupę, z którą moglibyśmy to zrobić! Nasze sąsiedztwa to zarówno zasoby lokalowe- miejsca, sklepy, szkoły, puste pomieszczenia, które można wykorzystać, jak i ich historia, tradycja, klimat, legendy z nim związane. Do tego potencjał ludzi, którzy na nim mieszkają- ich umiejętności, zainteresowania, wiedza, wiek, doświadczenie. Jest wiele elementów, do których musimy dotrzeć, aby stworzyć kompletna mapę naszej okolicy, a wtedy zrobić diagnozę potrzeb mieszkańców. Z tym zadaniem uczestnicy opuścili szkolenie, bardzo zainspirowani takim narzędziem. Szkolenie przeprowadziła Marta Henzler, której serdecznie dziękujemy za profesjonalizm i budowanie bardzo życzliwej atmosfery.

*Uczestnicy i uczestniczki Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich II – działają w różnych dzielnicach Warszawy (i okolicach Warszawy), reprezentują stowarzyszenia mieszkańców, rady osiedli, spółdzielnie, wspólnoty, grupy sąsiedzkie.Więcej o tym, czym jest MAPA ZASOBÓW I POTRZEB możecie dowiedzieć się tutaj: http://cal.org.pl/mapa/

wtorek, 21 września 2010

Stowarzyszenie CAL szuka wolontariuszy!


Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej? Interesują cię zagadnienia związane z animacją społeczną? Myślisz projektowo? Jeśli tak, to Stowarzyszenie CAL jest miejscem odpowiednim dla Ciebie. Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych  organizacji pozarządowych w Polsce. Pobyt u nas z pewnością pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. 

 Oferujemy przyjazną i profesjonalną atmosferę pracy, udział w szkoleniach i wyjazdach oraz bezcenna praktykę, która przyda ci się w dalszej pracy zawodowej. Obiecujemy, że nie zostaniesz postawiony na kilka godzin przed maszyną ksero czy ekspresem do kawy. Wspólnie ustalimy zadania, które tobie pozwolą zdobyć nowe umiejętności, a nam w sposób właściwy wykorzystać twój potencjał.  

 Poszukujemy ludzi kreatywnych, systematycznych, odpowiedzialnych, chcących poznać wyzwania animacji społecznej, interesujących się tym, jak działają instytucje pomocy społecznej, domy kultury, biblioteki, jak wygląda system szkoleń pracowników i animatorów, na  czym polega praca metodą CAL. 

 Zapraszamy osoby w każdym wieku. Ludzi zainteresowanych sprawami administracyjnymi, ale i tych z umiejętnościami fotograficznymi i dziennikarskimi. Potrzebujemy wolontariuszy mogących przychodzić regularnie, jak i osoby, które mogą pomóc przy cyklicznych wydarzeniach. Umiejętności artystyczne, komputerowe, organizacyjne, pisarskie i interpersonalne mile widziane!

W CAL-u możesz współpracować przy wybranym wydarzeniu bądź projekcie. Prosimy o przesłanie kilku informacji na swój temat- parę słów o sobie, czym się interesujesz, jak wyobrażasz sobie swoją pracę, w jakim wymiarze czasowym, co pozwoli nam zorientować się w twoich zainteresowaniach i dzięki któremu znajdziemy dla ciebie odpowiednie miejsce w zespole. 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres wolontariat@cal.org.pl
Zapraszamy na dyżury koordynatorek wolontariatu (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie bądź mailowo), które odbywają się w:
Poniedziałek 9:00-11:00
Wtorek 10:00-12:00
Czwartek 15:00 -17:00
Adres i nr kontaktowy:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Ul. Podwale 13
Tel. 22 636 92 60

 * Stowarzyszenie CAL od ponad dziesięciu lat działa na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Warszawie ale działalność animatorów, trenerów i pracowników różnych instytucji społecznych skupionych wokół organizacji obejmuje całą Polskę. Ideą CAL jest integracja i partycypacja lokalna dla zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie prowadzi programy, w ramach których wspiera instytucje (Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Kultury, Szkoły) i organizacje pozarządowe we wdrażaniu wypracowanego przez lata modelu działania CAL - modelu który ma na celu umacnianie społecznego charakteru działania instytucji, generującego pozytywne zmiany w środowiskach lokalnych. 

piątek, 10 września 2010

Na warszawski weekend ;)

Syrenka w sieci! Konkurs do 5 października!

Konkurs e-warszawiacy, czyli „Syrenka w sieci”

Regulamin konkursu

Warszawa to nie tylko miasto położone w konkretnej przestrzeni geograficznej: na nizinie mazowieckiej, nad Wisłą. W coraz większym stopniu Warszawa to także miasto w przestrzeni wirtualnej. W ślad za nią pojawiają się tam również liczne miejscowości z całego województwa Mazowieckiego. Dzieje się to za sprawą warszawskich i mazowieckich internautów, bloggerów, twórców i użytkowników wirtualnych fotogalerii, grup społecznościowych i forów dyskusyjnych. Miesięcznik „Stolica” uważnie śledzi te przemiany i pragnie docenić najbardziej wyróżniające się strony www. W tegorocznej edycji konkursu „Syrenka w sieci” wybieramy najlepsze, warszawskie i mazowieckie, strony internetowe, blogi, fotoblogi i fora, zwane dalej „Stroną”.
  Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie: przedstawiciele zespołu redakcyjnego „Stolicy” oraz zwycięzcy poprzedniej edycji. Kapituła może również przyznać wyróżnienia.
Nagroda będzie przyznawana za strony internetowe obecne w sieci co najmniej od 1 stycznia do 30 września 2010 roku.
Pisemne zgłoszenie Strony do konkursu wraz z uzasadnieniem nie dłuższym niż jedna strona maszynopisu należy przesłać na adres promocja@warszawa-stolica.pl lub pocztą na adres redakcji „Stolicy”: 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 8 lok. 23, do 30 września (decyduje data stempla pocztowego lub wysłania e-maila) z dopiskiem „Nagroda – e-warszawiacy”.

Zgłoszenia Stron do konkursu mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne.
Ograniczenia:
a)      do konkursu nie będą przyjmowane Strony o charakterze komercyjnym i politycznym,
b)      do konkursu nie będą przyjmowane Strony tworzone przez profesjonalne firmy informatyczne. W uzasadnionych przypadkach Kapituła uznając wykonanie strony przez profesjonalną firmę informatyczną za element będący jedynie formą, a nie treścią strony, może odstąpić od tej zasady, pod warunkiem podjęcia jednogłośnej zgody Kapituły na takie odstępstwo,
c)      w konkursie nie mogą brać udziału Strony, których Twórcami są aktualni członkowie Kapituły.
Przyznając Nagrodę, Kapituła będzie brała pod uwagę różne aspekty Strony zgłoszonej do konkursu, przede wszystkim:
·         zawartość merytoryczną,
·         projekt graficzny,
·         twórczą prezentację Warszawy lub innych miejscowości czy regionów województwa Mazowieckiego,
·         ogólne wrażenie estetyczne.
Zasady wyłaniania zwycięzców:
a)      spośród otrzymanych zgłoszeń drogą jawnego głosowania Kapituła wybierze dziesięć Stron nominowanych do Nagrody „Stolicy”,
b)      lista nominowanych Stron zostanie ogłoszona w listopadowym numerze „Stolicy” 2010 roku,
c)      Kapituła może przyznać główną Nagrodę jednemu lub kilku Twórcom Strony, wyłonionym spośród Nominowanych.
Nagrodzeni poza pamiątkowymi dyplomami uzyskają również prawo do publikacji na łamach „Stolicy” całostronicowego artykułu promującego ich Stronę.

Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2010 roku. Dane szczegółowe dotyczące uroczystości wręczenia nagród – dokładna data, godzina i miejsce – będą podane na stronie www.warszawa-stolica.pl.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez Redakcję.

Aktywny wrzesień

Po wakacyjnej przerwie, wiele sąsiedztw organizuje Święta ulicy, festyny i pikniki. W ten weekend nikt z nas nie może odwiedzić żadnego z tych fajnych miejsc- Karolina jeszcze w Niemczech, Agnieszka jedzie do Milicza na festiwal Karpia. Żałując tylu sąsiedzkich atrakcji, liczymy na zdjęcia i relacje, a na pewno w przyszłym tygodniu już niczego nie opuścimy. No i oczywiście- trzymamy kciuki za pogodę!

Z ostatniej chwili sąsiedzkie plotki od stowarzyszenia Nasza Wesoła, które zaprasza jutro na Festyn szkolno- rodzinny!


Festyn Szkolno-Rodzinny w Zielonej (sobota, 11 września 2010 od 12-18.oo  ) Rozpoczynamy w samo południe na terenie Zespołu Szkół Nr 94 w Wesołej Zielonej ul. Krótka 1.
W programie:
Występy artystyczne, loterie, rozgrywki sportowe, ciekawe zajęcia plastyczne dla dzieci, konkurs wypieków domowych, kiełbaska z grila, grochówka wojskowa i pyszne pierożki.