Łączna liczba wyświetleń

poniedziałek, 27 września 2010

Co słychać u Sąsiadów?!

W zeszłą środę odbyło się kolejne, powakacyjne szkolenie Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich*. To czwarte spotkanie dotyczyło badania potencjału i potrzeb środowiska. Jest to niezmiernie ważny etap, który czasem pomija się lub badanie to jest przeprowadzone w sposób tendencyjny i narzucający lokalności konkretne rozwiązania. Ale jak to zrobić? Uczestnicy nie zgłębiali tajników badań socjologicznych, tylko poznawali narzędzia, jak poparz obserwacje, zdobywanie informacji w różnych instytucjach, rozmowy z sąsiadami- być w stanie nakreślić profil swojego sąsiedztwa. Jak i skąd zdobywać informacje- jak pytać, żeby nikt nie był w stosunku do nas podejrzliwy, jak zebrać grupę, z którą moglibyśmy to zrobić! Nasze sąsiedztwa to zarówno zasoby lokalowe- miejsca, sklepy, szkoły, puste pomieszczenia, które można wykorzystać, jak i ich historia, tradycja, klimat, legendy z nim związane. Do tego potencjał ludzi, którzy na nim mieszkają- ich umiejętności, zainteresowania, wiedza, wiek, doświadczenie. Jest wiele elementów, do których musimy dotrzeć, aby stworzyć kompletna mapę naszej okolicy, a wtedy zrobić diagnozę potrzeb mieszkańców. Z tym zadaniem uczestnicy opuścili szkolenie, bardzo zainspirowani takim narzędziem. Szkolenie przeprowadziła Marta Henzler, której serdecznie dziękujemy za profesjonalizm i budowanie bardzo życzliwej atmosfery.

*Uczestnicy i uczestniczki Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich II – działają w różnych dzielnicach Warszawy (i okolicach Warszawy), reprezentują stowarzyszenia mieszkańców, rady osiedli, spółdzielnie, wspólnoty, grupy sąsiedzkie.Więcej o tym, czym jest MAPA ZASOBÓW I POTRZEB możecie dowiedzieć się tutaj: http://cal.org.pl/mapa/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz